De Wikkelaar

Wijnendalestraat 215

Taverne - Tea-room - Dagschotels - Uitgebreide snacks - Feestjes
bij Lieve en Geert

Telefoon: 051/58.06.98